Önemli Bağlantılar

 

Devlet Kurumları

Devlet Üniversiteleri

Eğitim

Vakıf Üniversiteleri

Sivil Toplum Kuruluşları

Vakıflar

Dernekler

Kitap / Yayınlarla İlgili Siteler

Haber Siteleri

Diğer Önemli Linkler

 

Bilim Siteleri

 

Sınav Takvimi

KAYSERİ SİSTEM DERSHANESİ

2012-2013 ÖĞRETİM YILI SINAV TAKVİMİ

 

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

ARA SINIFLAR
(6 -7. Sınıflar,
9-10-11.Sınıflar)

8.SINIF
(SBS)

HAFTA İÇİ

HAFTA SONU

1

02.11.2012 - YGS

29.09.2012 - YGS

 

29.09.2012

2

29.11.2012 - YGS

21.10.2012 - YGS

11.11.2012

11.11.2012

3

19.12.2012 - YGS

01.12.2012 - YGS


01.12.2012

4

03.01.2013 - YGS

30.12.2012 - YGS

 29.12.2012

30.12.2012

5

22.01.2013 - YGS

20.01.2013 - YGS

20.01.2013

20.01.2013

6

13.02.2013 - YGS

07.02.2013 - YGS

 

07.02.2013

7

22.02.2013 - YGS

22.02.2013 - YGS

 

02.03.2013

8

08.03.2013 - YGS

08.03.2013 - YGS

02.03.2013

24.03.2013

9

15.03.2013 - YGS

15.03.2013 - YGS

24.03.2013

20.04.2013

10

19.03.2013 - YGS

19.03.2013 - YGS

20.04.2013

12.05.2013

11

20.03.2013 -YGS

20.03.2013 - YGS

12.05.2013

24.05.2013

12

21.03.2013 - YGS

21.03.2013 - YGS

26.05.2013

26.05.2013

13

05.04.2013 - LYS

05.04.2013 - LYS

 

31.05.2013

14

12.04.2013 - LYS

12.04.2013 - LYS

 

01.06.2013

15

19.04.2013 - LYS

19.04.2013 - LYS

 

02.06.2013

16

26.04.2013 - LYS

26.04.2013 - LYS

 

04.06.2013

17

03.05.2013 - LYS

03.05.2013 - LYS

 

05.06.2013

18

10.05.2013 - LYS

18.05.2012
 CUMA

 

06.06.2013

19

17.05.2013 - LYS

17.05.2013 - LYS

 

 

20

24.05.2013 - LYS

24.05.2013 - LYS

 

 

21

30-31.05.2013 - LYS

30-31.05.2013 - LYS

 

 

22

06-07.06.2013 - LYS

06-07.06.2013 - LYS

 

 

23

11.06.2013 - LYS

11.06.2013 - LYS

 

 

24

12.06.2013 - LYS

12.06.2013 - LYS

 

 

 

Eğitim Sistemimiz

Sınıf Belirleme (Homojen Sınıflar Oluşturma)

Homojen sınıflarda eğitim görmek öğrenmede verimi artıran en önemli etkenlerden biridir. Başarı ve bilgi birikimine dayalı olarak benzer niteliklere ve yeteneklere sahip öğrencilerin bir araya toplanması, hem derslerin verimli bir şekilde işlenmesini sağlar, hem de öğrenmenin kalitesini artırır. Sınıfların homojen olması doğrudan doğruya sınıf kalitesi anlamına gelmemelidir. Sınıf homojenliği sağlanırken asıl yoklanan bilgi öğrencinin ne kadar bilgi birikimi ile dershaneye geldiğini tespit etmektir. Sistem Dershanesi'nde kötü sınıf yoktur, seviye sınıfları vardır. Öğrencilere seviyelerine göre bir eğitim hizmeti sunulmaz. Dershanede öğrenciler bu durumun farkında olup eğitime böyle devam ederler. Sınıf homojenliğinde öğrenciler asla duygusal davranmamalıdır. Öğretim yılı başında yapılan SBS (Seviye Belirleme Sınavı) sonrasında öğrenciler seviyelerine uygun sınıflarına yerleştirilirler. Yapılan ilk ÖSS denemeleri sınıf homojenliğini sağlamak amacıyla kullanılır. Bunun yanında öğrenciler yıl içinde yapılan diğer deneme sınavlarında aldığı sonuçlara göre daha üst düzey bir sınıfa geçme imkanına sahiptir.

Etütler

Sistem Dershanesinde ders saatleri dışında da eğitim devam eder.

 1. Zorunlu Etütler.

 2. Genel Etütler.
  *
  Zorunlu Etütler: Normal ders saatinin bitimine müteakip sadece ilgili sınıfa uygulanan etütlerde konu çalışması yapılmaz. Öğretmenler daha çok test ve örnek çözümü üzerinde konunun pekişmesini sağlar ve öğrenmedeki eksiklerini giderirler. Zorunlu etüt programlarında derslerde olduğu gibi yoklama alınarak öğrenci dosyasına işlenir. Zorunlu etüt saatlerinin bazılarında danışman öğretmenler rehberlik dersi yaparlar.


  * Genel Etütler: Zorunlu etütlerden farklı olarak öğrencilerin programlı bir şekilde, her ders için belirlenen salonlarda profesyonel branş öğretmenleri nezaretinde birebir sorularını çözmelerine olanak sağlayan etüt sistemidir. Genel etütlere katılma zorunluluğu yoktur. Etütlere katılım öğrencinin çalışma yaptığının bir göstergesidir. Derslerde dağıtılan yaprak testlerden, soru bankalarındaki sorulardan, deneme sınavında çıkan sorulardan veya farklı kaynaklardan yapılamayan soruları öğrenci bu etüt saatleri içersinde öğretmenleriyle paylaşır.

  * Bu etütler hafta içi 13:30-17:30 saatleri arasında ders ziliyle başlar ve ders ziliyle sona erer. Öğrencilerimiz gruplarına ve sorularına göre istedikleri salonlara girer ve sorularını çözdürebilirler.

Sınıf Danışmanlığı

 • Dershanemizde etkili bir sınıf danışmanlık sistemi uygulanır. Sınıf danışmanlığının amacı; rehberlik servisinin öğrencileri kuşatıcı çalışmalar yapmasına yardımcı olmak ve öğrencilerin bireysel takibini sağlamaktır. Her sınıfın dersine giren öğretmenlerden bir tanesi Rehberlik Servisince sınıf danışman öğretmeni olarak belirlenir. Sınıf danışmanlık sisteminin etkili bir şekilde yürütülmesi için organizasyon oluşturulacak ve sınıflar arası eşgüdüm rehberlik servisinin koordinasyonunda sağlanacaktır.
  Danışman Öğretmenlerin Faaliyetleri;
 • Danışman öğretmen, danışmanı olduğu sınıfın karşılaştığı sorunlarla birinci planda ilgilidir. Sınıfına ait gözlemleri, karşılaştığı problemleri ve sınıfın belirlediği ihtiyaçlarını Aylık Değerlendirme Raporlarına kaydedip Öğrenci dosyalarını Rehberlik Servisine sunar. Böylece de öğrenciler ve sınıflar ile rehberlik servisi arasındaki koordinasyonu sağlar.
 • Sınıfın temizliği, düzeni, oturma planını, derslerin ve etütlerin işlenişiyle ilgili planları, öğrencilerin devam-devamsızlık takibi ve sınav sonuçlarının analizlerinin yapılması Sınıf Danışman Öğretmenlerinin görevler arasındadır.
 • Sınıf Danışman öğretmeni Sınıfa ait ÖSS sonuçlarını analiz eder ve değerlendirir.
 • Puan artış ve azalmalarını inceleyerek derslerdeki başarı değişimlerini takip eder.
 • Öğrenci hedefleri ile alınan puanlar arasındaki ilişkiyi dikkate alarak hedeften uzaklaşan öğrencilere başarılarını artırarak hedeflerine ulaşmaları, ya da hedeflerini başarı seyrine göre yeniden belirlemeleri konusunda yardımcı olur.
 • Başarısızlık durumlarında bunların sebeplerini tespit ederek ilgili birimlerle görüşür.
 • ÖSS analiz raporlarını inceleyerek sınıfın genel başarısı hakkında öğrencileri bilgilendirir.
 • Sınıfın devamsızlık durumlarını inceler, devamsızlık alışkanlığı olan öğrenciler ile görüşerek devamsızlık nedenlerini öğrenmeye çalışır ve onlarla bu problemi yaşamaması için ona yardımcı olur
 • Öğrencilerin ders çalışma faaliyetlerini kontrol ederek haftalık ve aylık çalışmaları birebir takip eder.
 • Danışmanı olduğu Sınıfın derslerine giren öğretmenlerle görüşerek sınıfın genel durumu hakkında öğretmenlerin gözlemine başvurur.
 • Danışmanı olduğu sınıfın velilerine, öğrencileri hakkında bilgi verir. Velilere gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulunur.

REHBERLİK SERVİSİ HİZMETLERİ

- Dershanemizde öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde karşılaşabilecekleri sorunları dile getirebilecekleri ve çözüm yolu arayabilecekleri bunun yanında sınav sistemi, çalışma teknikleri, meslek ve üniversite seçimi konusunda yardım alabilecekleri bir rehberlik servisi bulunmaktadır.

- Rehberlik servisinde görevli öğretmenlerimiz bu mesleğin pedagojik eğitimini alarak ve dershanecilik tecrübesiyle sizleri profesyonelce sınava hazırlamaya yönelik faaliyetler icra ederler. Rehberlik çalışmaları gerek grup faaliyetleri halinde, gerekse bireysel faaliyetler halinde öğrenciyi kuşatıcı bir şekilde yapılır.

Rehberlik Servisinin Görev ve Hizmet Alanları:

- Eğitim yılı başında yapılan seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre öğrencileri seviyelerine uygun sınıflara yerleştirir. Yıl içerisinde yapılacak SBS ve ÖSS gibi deneme sınavlarının sonuçlarını öğretmenlerle değerlendirerek, homojen sınıfların oluşmasını sağlar.

- Yıl içinde sınıf danışman öğretmenlerinin, danışmanı oldukları sınıflarda yapacakları faaliyetleri planlar ve kontrolünü sağlar.

- Öğrencileri verimli ders çalışma yöntemleri hakkında bilgilendirir. Öğrencilere ders çalışma programı hazırlamaları ve planlı bir çalışma alışkanlığı kazanmaları konusunda yardımcı olur.

- Öğrencilerin devam-devamsızlık durumlarının takibini yaparak veli ile diyalog kurar. Devamsızlık yapan öğrencilerin devamsızlık yapmalarının nedenlerini araştırarak, bu nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapar.

- Öğrencileri sınav sistemi, meslekler vb. konularda bilgilenmelerine yönelik çalışmalar yapar, seminerler organize eder, kaynak ve doküman hazırlar.

- Deneme sınavları sonrasında öğrencilerin başarı durumlarının takibini yapar. Başarılı öğrencileri motive eder, başarısız öğrencilerin başarısız olma nedenlerini tespit edip, bunları gidermek amacıyla gerekli çalışmaları yapar.

- Öğrencilerin; aile, öğretmen veya arkadaşlarıyla yaşadığı problemlerin giderilmesine yardımcı olur.

- Sınav sistemindeki değişme ve gelişmelerden öğrencileri haberdar eder.

- Veli toplantısı düzenleyerek, öğrencilerin durumları hakkında velileri bilgilendirir.

- Tercihler ve meslek seçimi konusunda öğrencilerle birebir çalışmalar yapar. Bunun yanında üniversite müracaatlar, yurt ve burs olanakları konusunda da gerekli bilgileri öğrencilerle paylaşır.